TIME FOR WINE - o víně

Víno a jídlo

Víno a jídlo Kombinace jídla a vína je velmi širokou oblastí a je to velký prostor pro zkoušení, diskuse a různé přístupy. Jsou staromilci, kteří se hledí striktně držet vyzkoušených tradičních pravidel, které víno se má kombinovat s určitým způsobem přípravy určitého pokrmu. Jsou modernisté, kteří hlásají, neznajíce dříve vyzkoušených kulinářských požitků, kombinujte tak, jak Vám velí Vaše chuťové buňky, hlavně, že ukojíte svoji fantazii a chuť.

Čtěte více...

Vinařské oblasti

Vinařské oblasti V české republice máme 2 vinařské oblasti. Oblast Morava a oblast Čechy. Vinařská oblast Čechy, která se skládá ze dvou podoblastí: Mělnická podoblast - Litoměřická podoblast Vinařská oblast Morava se dělí do čtyř vinařských podoblastí: Znojemská podoblast - Mikulovská podoblast - Velkopavlovická podoblast - Slovácká podoblast

Čtěte více...

Rozdělení vín dle barvy vína

Rozdělení vín dle barvy vína Bílé víno - bílé nebo červené hrozny révy vinné, popř. z modré, bez nakvášení. Růžové víno - modré hrozny, krátké nakvášení, nebo ze směsi bílých, modrých a popř. i červených hroznů. Červené víno - modré hrozny, nakvášení nebo zpracování v kvasících tancích.

Čtěte více...

Tichá vína a zatřídění

Tichá vína a zatřídění Jedná se o kategorii, kterou zákazník dříve znal pod označením stolní víno. Pochází z hroznů révy vinné vyprodukovaných v kterémkoliv členském státě EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných.

Čtěte více...

Šumivá a perlivá vína

Šumivá a perlivá vína Šumivé víno se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením hroznového moštu nebo vína. Vína jen v případě, že jde o víno z EU nebo dovezené víno ze třetích zemí uvedených na seznamu Evropských společenství.

Čtěte více...

Likérová vína

Likérová vína Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj.

Čtěte více...

Další důležité termíny u označování vín

Další důležité termíny u označování vín Vinařský zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška definuje některé další pojmy pro označování vín.

Čtěte více...

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info